โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) วันที่ 12-13 กันยายน 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจารย์กรกช สุทธิโยธิน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายอาญา) วันที่ 5-6 กันยายน 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายอาญา โดยอาจารย์คมกริช ดิษฐเจริญ

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ...... คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ......  คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

บุคคลทั่วไปผู้สนใจรีบสมัคร   ภายใน 20 สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้เข้าอบรมโครงการติวเนติ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้เข้าอบรมโครงการติวเนติ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบวิชาว่าความของสภาทนายความรุ่นที่ 42

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบวิชาว่าความของสภาทนายความรุ่นที่ 42

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2551

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2550