สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ...... คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

 คอร์สติวเนติฯ ภาค ๑ สมัยที่ ๖๘ บรรยายทบทวนกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา  

Ÿ กฎหมายอาญา  ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.

Ÿ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ค่าคอร์ส รายวิชาละ ๒,๕๐๐ บาท  ค่าชีท รายวิชาละ ๑๐๐ บาท 

สำหรับศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ม. เกริก ได้รับส่วนลดราคาพิเศษ  

สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อด่วนที่  คุณวิภารัตน์ ๐๘๗ -๖๙๖ – ๗๓๖๘ 

อ.จารุวรรณ ๐๙๗ – ๐๒๐ - ๐๔๖๕ หรือ ๐๒ - ๙๗๓ -๖๗๔๑