โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายอาญา) วันที่ 5-6 กันยายน 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายอาญา โดยอาจารย์คมกริช ดิษฐเจริญ

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558