โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) วันที่ 12-13 กันยายน 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจารย์กรกช สุทธิโยธิน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558