จัดโครงการ “ค่ายอาสาจิตสาธารณะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร