จัดโครงการ “นิติฯ จิตอาสา ครั้งที่ 13 ” ภายใต้แนวคิด นิติศาสตร์ จิตอาสา พาชุมชน ห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร