ผศ.โกญจนาท เจริญสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อsocial กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร