ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธวัช ศรีโยธี ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธวัช ศรีโยธี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกในโอกาสได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563

อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญใน รายการคบเด็กสร้างบ้าน ตอน เคล็ด (ไม่)ลับ ทำกิจกรรมอย่างไร ให้ได้ใจน้องๆเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการคบเด็กสร้างชาติ ตอน เคล็ด (ไม่) ลับ ทำกิจกรรมอย่างไร ให้ได้ใจน้องๆ จัดโดย ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

ผศ.โกญจนาท เจริญสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อsocial กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สื่อ social กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานจัดโดยสำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องสมุดวิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะนิติศาสตร์มีการประชุมคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1/2563 คณบดีส่งมอบงาน และรับมอบงาน โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมครบทุกท่าน

จัดโครงการ “นิติฯ จิตอาสา ครั้งที่ 13 ” ภายใต้แนวคิด นิติศาสตร์ จิตอาสา พาชุมชน ห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการ “นิติฯ จิตอาสาครั้งที่ 13 ” ภายใต้แนวคิด นิติศาสตร์ จิตอาสา พาชุมชน ห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด ณ ชุมชนดวงมณีเขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และผู้นำองค์กรต่างๆมากมาย โดยเป็นการนำของมาร่วมมอบให้กับทางชุมชนสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตโควิดและร่วมเผยแพร่กฎหมายสำหรับชุมชนด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและได้รับความประทับใจจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างมาก

ประชุมการจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกจัดประชุมคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิตโดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบไปด้วย ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร (นายกสภาทนายความฯ) ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ณ มหาวิทยาลัยเกริก

จัดโครงการ “ค่ายอาสาจิตสาธารณะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ทำ“โครงการค่ายอาสาจิตสาธารณะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสำหรับการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุขรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและขนมให้กลับนักเรียนจำนวน 108คนพร้อมกับผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมโครงการและสมทบทุนในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ณโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) วันที่ 12-13 กันยายน 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจารย์กรกช สุทธิโยธิน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายอาญา) วันที่ 5-6 กันยายน 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายอาญา โดยอาจารย์คมกริช ดิษฐเจริญ

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ...... คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ......  คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

บุคคลทั่วไปผู้สนใจรีบสมัคร   ภายใน 20 สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67