แสดงความยินดี กับ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

แสดงความยินดี กับ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมวิชาว่าความฯ รุ่น ๔๐ แห่งสภาทนายความ