• news1

ข่าวสารและกิจกรรมคณะ


 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบวิชาว่าความของสภาทนายความรุ่นที่ 42

Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบวิชาว่าความของสภาทนายความรุ่นที่ 42

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ

Posted in ข่าวสาร

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2551

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ

Posted in ข่าวสาร

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2550

แสดงความยินดี กับ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

Posted in ข่าวสาร

แสดงความยินดี กับ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมวิชาว่าความฯ รุ่น ๔๐ แห่งสภาทนายความ