• news1

ข่าวสารและกิจกรรมคณะ


 

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธวัช ศรีโยธี ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563

Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธวัช ศรีโยธี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกในโอกาสได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563

อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญใน รายการคบเด็กสร้างบ้าน ตอน เคล็ด (ไม่)ลับ ทำกิจกรรมอย่างไร ให้ได้ใจน้องๆเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

Posted in ข่าวสาร

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการคบเด็กสร้างชาติ ตอน เคล็ด (ไม่) ลับ ทำกิจกรรมอย่างไร ให้ได้ใจน้องๆ จัดโดย ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

ผศ.โกญจนาท เจริญสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อsocial กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563

Posted in ข่าวสาร

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สื่อ social กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานจัดโดยสำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องสมุดวิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

Posted in ข่าวสาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะนิติศาสตร์มีการประชุมคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1/2563 คณบดีส่งมอบงาน และรับมอบงาน โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมครบทุกท่าน

จัดโครงการ “นิติฯ จิตอาสา ครั้งที่ 13 ” ภายใต้แนวคิด นิติศาสตร์ จิตอาสา พาชุมชน ห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

Posted in ข่าวสาร

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการ “นิติฯ จิตอาสาครั้งที่ 13 ” ภายใต้แนวคิด นิติศาสตร์ จิตอาสา พาชุมชน ห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด ณ ชุมชนดวงมณีเขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และผู้นำองค์กรต่างๆมากมาย โดยเป็นการนำของมาร่วมมอบให้กับทางชุมชนสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตโควิดและร่วมเผยแพร่กฎหมายสำหรับชุมชนด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและได้รับความประทับใจจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างมาก