• news1

ข่าวสารและกิจกรรมคณะ


 

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) วันที่ 12-13 กันยายน 2558

Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจารย์กรกช สุทธิโยธิน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ...... คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

Posted in ข่าวสาร

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ......  คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

บุคคลทั่วไปผู้สนใจรีบสมัคร   ภายใน 20 สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้เข้าอบรมโครงการติวเนติ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้เข้าอบรมโครงการติวเนติ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67