คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตรเปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC)

จุดเด่นคณะนิติศาสตร์
คณาจารย์

คณาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย

หลักสูตร

มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

ศาลจำลอง

เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง

กู้เรียนได้

กรอ. /กยศ.

มีงานทำ

มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

เรียนเสริมฟรี

ทุกหลักสูตร เรียนภาษาจีนฟรี

การจัดอันดับทางด้านหลักสูตรนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2020
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
เรียนกฏหมายจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ​ รู้ลึกจากประสบการณ์จริง ที่ มหาวิทยาลัยเกริก
Play Video
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 100 คน
กำหนดการอบรม : ในวันศุกร์ที่ 7 วันเสาร์ที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 9 วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 (ระยะเวลา 36 ชั่วโมง รวม 5 วัน)
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
เบอร์โทรศัพท์ 02-552-3500-9 ต่อ 226, 227, 211 หรือ 02– 973-6741, มือถือ : ดร.กิติศักดิ์ 081 – 910 3279, คุณวิภารัตน์ 087 – 696 7368, คุณวรยุทธ 061 – 392 6446
สำหรับรายละเอียดการสมัครสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1f1frX7HBJSqSuEYcb80mW6o36Jk2pFVJ?usp=sharing

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ที่ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก (เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552 อดีตประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น) ที่ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกิจกรรมของชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ได้รับรางวัล

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว” รายการ “Life สาระ” ทางช่อง Krirk University Media

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น

นักศึกษาที่เรียนคณะนิติศาสตร์
นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี
นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี อัยการผู้ช่วย รุ่น 56 (สอบได้คะแนนเป็นลำดับที่10) ศิษย์เก่า ภาคปกติ รหัสนักศึกษา 511-03-0753 ตำแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง
Read More
" เมื่อเราเรียนกฎหมายแล้ว ให้เรียนรู้เข้าใจถึงนามธรรม ความยุติธรรม ที่มองไม่เห็น คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างถ่องแท้ด้วย จึงจะสมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง"
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญ
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญนายทหารงบประมาณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ศิษย์เก่ารหัส 611038001
Read More
สิ่งที่ได้จากการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ที่สำคัญคือต้องสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
Scroll to Top