คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตรเปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC)

จุดเด่นคณะนิติศาสตร์
คณาจารย์

คณาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย

หลักสูตร

มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

ศาลจำลอง

เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง

กู้เรียนได้

กรอ. /กยศ.

มีงานทำ

มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

เรียนเสริมฟรี

ทุกหลักสูตร เรียนภาษาจีนฟรี

การจัดอันดับทางด้านหลักสูตรนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2020
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
เรียนกฏหมายจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ​ รู้ลึกจากประสบการณ์จริง ที่ มหาวิทยาลัยเกริก
Play Video
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 100 คน
กำหนดการอบรม : ในวันศุกร์ที่ 7 วันเสาร์ที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 9 วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 (ระยะเวลา 36 ชั่วโมง รวม 5 วัน)
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
เบอร์โทรศัพท์ 02-552-3500-9 ต่อ 226, 227, 211 หรือ 02– 973-6741, มือถือ : ดร.กิติศักดิ์ 081 – 910 3279, คุณวิภารัตน์ 087 – 696 7368, คุณวรยุทธ 061 – 392 6446
สำหรับรายละเอียดการสมัครสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1f1frX7HBJSqSuEYcb80mW6o36Jk2pFVJ?usp=sharing

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว” รายการ “Life สาระ” ทางช่อง Krirk University Media

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นักศึกษาที่เรียนคณะนิติศาสตร์
นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี
นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี อัยการผู้ช่วย รุ่น 56 (สอบได้คะแนนเป็นลำดับที่10) ศิษย์เก่า ภาคปกติ รหัสนักศึกษา 511-03-0753 ตำแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง
Read More
" เมื่อเราเรียนกฎหมายแล้ว ให้เรียนรู้เข้าใจถึงนามธรรม ความยุติธรรม ที่มองไม่เห็น คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างถ่องแท้ด้วย จึงจะสมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง"
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญ
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญนายทหารงบประมาณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ศิษย์เก่ารหัส 611038001
Read More
สิ่งที่ได้จากการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ที่สำคัญคือต้องสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
Scroll to Top