เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 100 คน

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 100 คน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ที่ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Scroll to Top