ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว” รายการ “Life สาระ” ทางช่อง Krirk University Media

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว”  รายการ “Life สาระ”  ทางช่อง Krirk University Media ติดตามได้ทาง Link : https://www.youtube.com/watch?v=jVKxgqPSYwE&t=1695s

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 “หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 100 คน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ที่ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Scroll to Top