ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว” รายการ “Life สาระ” ทางช่อง Krirk University Media

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว”  รายการ “Life สาระ”  ทางช่อง Krirk University Media ติดตามได้ทาง Link : https://www.youtube.com/watch?v=jVKxgqPSYwE&t=1695s

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในประเด็น “กฎหมายใกล้ตัว” รายการ “Life สาระ” ทางช่อง Krirk University Media Read More »