ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Read More »